13 Tháng Một, 2023

9 Cụm Từ Kết Hợp Thường Dùng Trong Tiếng Đức

Cụm Danh Từ Kết Hợp Động Từ Trong Tiếng Đức Nomen-Verb-Verbildungen Xem các khóa học chinh phục tiếng Đức của Hallo trung tâm tiếng Đức uy tín và […]
12 Tháng Một, 2023

Sử Dụng Hậu Tố Hóa Nhỏ Như Thế Nào Trong Tiếng Đức

Hậu Tố Hóa Nhỏ Trong Tiếng Đức Nếu bạn muốn học tiếng đức ở tphcm mà chưa biết học ở đâu tốt. Hãy xem các khóa học chinh […]
11 Tháng Một, 2023

59 Câu Tiếng Đức Thường Gặp Khi Đi Du Lịch

Mẫu Câu Tiếng Đức Hữu Ích Khi Đi Du Lịch Nếu bạn muốn học tiếng đức ở tphcm mà chưa biết học ở đâu tốt. Hãy xem các […]
10 Tháng Một, 2023

29 Từ Vựng Về Các Loài Chim Trong Tiếng Đức

Các Loài Chim Trong Tiếng Đức Xem các khóa học chinh phục tiếng Đức của Hallo trung tâm tiếng Đức uy tín và tốt nhất ở TPHCM Giao […]
9 Tháng Một, 2023

25 Từ Viết Tắt Khi Tin Nhắn Bằng Tiếng Đức

Các Tin Nhắn Viết Tắt Trong Tiếng Đức Xem các khóa học chinh phục tiếng Đức của Hallo trung tâm tiếng Đức uy tín và tốt nhất ở […]
6 Tháng Một, 2023

Học Từ Vựng Tiếng Đức Chủ Đề Tài Chính

Từ Vựng Tiếng Đức Chủ Đề Ngân Hàng Xem các khóa học chinh phục tiếng Đức của Hallo trung tâm tiếng Đức uy tín và tốt nhất ở […]
5 Tháng Một, 2023

Học Danh Từ Dạng Số Nhiều của Tiếng Đức

Dạng Số Nhiều Danh Từ Tiếng Đức Nếu bạn muốn học tiếng đức ở tphcm mà chưa biết học ở đâu tốt. Hãy xem các khóa học chinh […]
4 Tháng Một, 2023

Phân Biệt WENN VÀ ALS Trong Tiếng Đức

SỰ KHÁC NHAU GIỮA WENN VÀ ALS TRONG TIẾNG ĐỨC Xem các khóa học chinh phục tiếng Đức của Hallo trung tâm tiếng Đức uy tín và tốt […]
3 Tháng Một, 2023

8 Câu Tiếng Đức Sử Dụng Mệnh Đề Phụ Bevor

Câu Có Mệnh Đề Phụ Bắt Đầu Với Bevor Xem các khóa học chinh phục tiếng Đức của Hallo trung tâm tiếng Đức uy tín và tốt nhất […]
2 Tháng Một, 2023

OBWOHL VÀ TROTZDEM Dùng Như Thế Nào Trong Tiếng Đức

CÁCH SỬ DỤNG OBWOHL VÀ TROTZDEM TRONG CÂU TIẾNG ĐỨC Xem các khóa học chinh phục tiếng Đức của Hallo trung tâm tiếng Đức uy tín và tốt […]
30 Tháng Mười Hai, 2022

Cách Nói Tiếng Đức về Các Bộ Phận Bên Trong Cơ Thể Người

Cách Nói Tiếng Đức Về Các Bộ Phận Bên Trong Cơ Thể Người Nếu bạn muốn học tiếng đức ở tphcm mà chưa biết học ở […]
29 Tháng Mười Hai, 2022

Cách Học Tiếng Đức Hiệu Quả Với Các Câu Chuyện

Phương Pháp Học Tiếng Đức Hiểu Quả Với Các Câu Chuyện Xem các khóa học chinh phục tiếng Đức của Hallo trung tâm tiếng Đức uy tín và […]
28 Tháng Mười Hai, 2022

Sử Dụng Partizip Làm Tính Từ Như Thế Nào Trong Tiếng Đức

Cách Sử Dụng Partizip Làm Tính Từ Nếu bạn muốn học tiếng đức ở tphcm mà chưa biết học ở đâu tốt. Hãy xem các khóa học chinh […]
27 Tháng Mười Hai, 2022

Dùng Tính Từ Như Một Danh Từ Trong Tiếng Đức Như Thế Nào

Sử Dụng Tính Từ Như  Một Danh Từ Trong Tiếng Đức Xem các khóa học chinh phục tiếng Đức của Hallo trung tâm tiếng Đức uy tín và […]
26 Tháng Mười Hai, 2022

Học Từ Vựng về Tết Trung Thu Bằng Tiếng Đức

Từ Vựng Chủ Đề Tết Trung Thu Xem các khóa học chinh phục tiếng Đức của Hallo trung tâm tiếng Đức uy tín và tốt nhất ở TPHCM […]
23 Tháng Mười Hai, 2022

29 Danh Từ Chỉ Cảm Xúc Của Con Người Bằng Tiếng Đức

Danh Từ Chỉ Cảm Xúc Của Con Người Bằng Tiếng Đức Xem các khóa học chinh phục tiếng Đức của Hallo trung tâm tiếng Đức uy tín và […]
22 Tháng Mười Hai, 2022

Các Tuyến Cơ Quan Trong Cơ Thể Bằng Tiếng Đức

Các Hệ Thống Và Tuyến Cơ Quan Trong Cơ Thể Bằng Tiếng Đức Nếu bạn muốn học tiếng đức ở tphcm mà chưa biết học ở đâu tốt. […]
21 Tháng Mười Hai, 2022

Những Danh Từ Trừu Tượng Trong Tiếng Đức

Tìm Hiểu Về Các Danh Từ Trừu Tượng Trong Tiếng Đức Xem các khóa học chinh phục tiếng Đức của Hallo trung tâm tiếng Đức uy tín và […]
20 Tháng Mười Hai, 2022

Quá Trình Trồng Lúa Được Mô Tả Như Thế Nào trong Tiếng Đức

Mô Tả Quá Trình Trồng Lúa Bằng Tiếng Đức Nếu bạn muốn học tiếng đức ở tphcm mà chưa biết học ở đâu tốt. Hãy xem các khóa […]
19 Tháng Mười Hai, 2022

Học Từ Vựng Tiếng Đức Chủ Đề Hố Đen Vũ Trụ

Từ Vựng Liên Quan Đến Hố Đen Vũ Trụ Trong bài viết dưới đây chúng ta cùng nhau tìm hiểu những từ vựng mới về một […]