Xem Động từ khuyết thiếu trong tiếng Đức
12 Tháng Tư, 2019
Xem Video Bài thi B2 tiếng Đức phần nói
28 Tháng Tư, 2019

Xem Ngay Học tiếng Đức online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *