30 Tháng Mười Một, 2023

2 Loại Câu Bị Động Trong Tiếng Đức Vorgangspassiv Và Zustandspassiv

Hai Dạng Câu Bị Động Vorgangspassiv Và Zustandspassiv Nếu bạn muốn học tiếng đức ở tphcm mà chưa biết học ở đâu tốt. Hãy xem các khóa học […]
8 Tháng Chín, 2022

Các Câu Dùng Cho Viết Thư Tiếng Đức Theo Chủ Đề

Các Câu Dùng Cho Viết Thư Tiếng Đức Theo Chủ Đề Nếu bạn muốn học tiếng đức ở tphcm mà chưa biết học ở đâu tốt. Hãy xem […]
22 Tháng Chín, 2020

Liên Từ Tiếng Đức Với Trình Độ A1

Liên Từ Trong Tiếng Đức Cho Trình Độ A1 Và A2   Xem các khóa học chinh phục tiếng Đức của Hallo trung tâm tiếng Đức uy tín […]